درباره‌ی ما

.به صفحه‌ی کافه شصت خوش آمدید

 

 

.کار کافه‌شصت در درجه‌ی اول نشر کتاب‌های آموزش زبان، ادبیات و کتاب‌های کودکان است. کار ما نه محدود به ژانر خاص و نه محدود به زبان خاصی است

 

 

.کافه‌شصت همچنین سرویس‌های صفحه‌بندی، صفحه‌آرایی، ویرایش و چاپ را به مشتریان شخصی و شرکت‌ها ارائه می‌دهد

 

 

.اساس کار کافه‌شصت مبارزه با سانسور و دغدغه‌اش ادبیات، برابریِ انسان‌ها، حقوقِ زنان و کیفیت است

 

Copyright Café 60 Media © 2016