زبان و دستورزبان

زبان پدیده‌ای‌ست پویا که از زمان و فرهنگ و اجتماع تأثیر می‌پذیرد و بطور اعم دارای سه وجه است: فرم، محتوا و کاربرد. پویایی زبان در هر سه وجه مذکور در جریان است. دستور زبان مجموعه‌ی قوانین و ضوابط حاکم بر ساختار واژه‌ها، عبارات و جملات، واج‌ها و آواها و مفاهیم و معناها در زبان است

 

یکی از وجوه مشخصه‌ی عصر ما پدیده‌ی «مهاجرت» است. بدین سبب ضرروت وجود کتاب‌های دوزبانه، بخصوص در زمینه‌ی آموزش زبان‌های خارجی و هموار کردن راه آموزش علمی زبان تازه بسیار ملموس است. هدف ما در وهله‌ی اول انتشار کتاب‌هایی در زمینه‌ی آموزش زبان سوئدی برای بزرگسالان می‌باشد

 

زبان و دستور زبان

 

 

Copyright Café 60 Media © 2016